Verslo ateities kūrimas yra toks pats svarbus kaip paveldėjimo planavimas - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Verslo ateities kūrimas yra toks pats svarbus kaip paveldėjimo planavimas

Verslo ateities kūrimas yra toks pats svarbus kaip paveldėjimo planavimas

2020 08 05

Apie 70-80 proc. visų verslų pasaulyje yra šeimos verslai. Tokios pasaulinės gigantės kaip “Samsung”, “Hermes”, “Walmart” ir kitos yra sukaupę trilijonus dolerių palikimą savo kartoms. Tik nedaugeliui šeimos verslų pavyksta perduoti verslą iki trečiosios kartos, nes tai įtakoja daugybė faktorių: ekonominės krizės, konfliktai tarp paveldėtojų šeimos viduje (tai gali sunaikinti net didžiausius šeimos turtus), netinkamas valdymas ir kt. Todėl vos tik 3 proc. visų šeimos verslo įmonių pasaulyje yra paveldimos iki trečios kartos. Lietuvoje tokių gilių tradicijų, kai šeimos verslai perduodami ir išsaugomi per kelias kartas, tikriausiai, ir neturime. Yra daugybė žinomų verslo imperijų žlugimo istorijų ir viena dažniausių to priežastis, kuri neigiamai paveikia verslą, buvo ir yra paveldėjimo plano nebuvimas, kuris gali sukelti finansinių sunkumų tiek verslui, tiek šeimai. Kadangi verslo savininkai paprastai daug dėmesio skiria verslo plėtrai ir valdymui, gana dažnai, užsimiršta, kad verslo ir kito turto paveldėjimo klausimams išspręsti niekada nebus per anksti, tik per vėlai.

Vienintelė pasiteisinanti strategija, kurios gali imtis įmonių savininkai, norėdami, kad verslas liktų šeimos rankose yra kruopštus jo perleidimo ir/ar paveldėjimo strateginis planavimas.

Svarbu suprasti, kad šeimos nariai yra skirtingi, todėl nutinka taip, kad vaikai net neįsitraukia į šeimos verslą arba įsitraukia tik dalis vaikų. Žiūrint iš emocinės pusės, visi šeimos nariai yra lygūs, bet kai mes kalbame apie verslą, čia daugiau turėtume vadovautis racionaliais sprendimais. Ir kaip elgtis tokiu atveju, jei vienas iš vaikų jau užima vadovo poziciją, o kiti vaikai niekada nebuvo įsitraukę į šeimos verslą ir nesupranta daugelio dalykų. Kaip tokiu atveju išlaikyti lygybės principą paveldėjimo atveju, kad visi šeimos nariai liktų patenkinti ir verslas nenukentėtų patekęs į vaikų rankas, kurie neišmano verslo procesų. Žinoma yra įvairių kitų būdų turto realizavimui, kai, pavyzdžiui, tik dalis turto atitenka šeimai, o likusi dalis skiriama filantropijai.

Šeimos versle visuomet yra papildomų emocinių veiksnių ir subtilių klausimų, todėl svarbiausi klausimai į kuriuos reikėtų atsakyti verslo savininkams yra:

– koks yra šeimos verslo tikslas iš kelių kartų perspektyvos?

– ar parduoti verslą ar palikti paveldėjimui?

– kaip šeimos nariai bus integruoti į verslą t.y. ar verslas turėtų būti padalintas ”po lygiai” ar ”teisingai” tarp versle dirbančių vaikų ir su verslu nesusijusių vaikų?

– kokia paveldimų akcijų procentinė išraiška ir teisės (su balsavimo teise ar be jos t.y. kam atiteks strateginių klausimų priėmimas) turėtų atitekti kiekvienam, kad valdant įmonę tokiu principu, nebūtų pakenkta verslui?

– ar numanote, kad jūsų valia, šeimos narių aktyviai nedalyvaujančių versle tarpe, sukeltų pasipiktinimą? Kaip šią situaciją galėtumėte sušvelninti (galbūt vieniems palikti akcijas, kitiems kitą kilnojamąjį/nekilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas ir pan.)?

– kiek tretiesiems asmenims bus leista dalyvauti versle?

– kokių priemonių imsitės siekiant išlaikyti verslą šeimoje ir užkirsti kelią galimam naujam partneriui kontroliuoti?

– ir kiti.

Paveldėjimo strateginis planas veikia kaip prevencinė priemonė, užkertanti kelią konfliktams. Todėl labai svarbu suderinti šeimos ir turto (verslo ir kitos nuosavybės) interesus. Turto planavimas kartu su profesionaliu teisininku kiekvienam verslininkui gali padėti atsakyti į visus aukščiau užduotus klausimus ir sudaryti planą, kuris užtikrintų jūsų verslo tąsą ir santaiką tarp šeimos narių. Svarbu paminėti, kad paveldėjimo planą taip pat galima keisti kas keletą metų atsižvelgiant į esamą situaciją ir aktualijas šeimoje.

Daugeliui verslo savininkų sunku perduoti kontrolę, nes verslas yra didelė jų gyvenimo dalis. Tačiau, reiktų pagalvoti ne tik apie paveldėjimo klausimą, bet ir apie tai, kas tvarkytų verslą, jei taptumėte neįgalus ar neveiksnus?

___________________

© LAWCORPUS

LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkai konsultuoja ir dalyvauja visuose paveldėjimo plano ir dokumentų sudarymo etapuose. Jei turite klausimų kreipkitės el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top