Visi įmonių restruktūrizavimo ir bankroto klausimai

Restruktūrizavimas ir bankrotas

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Įmonės restruktūrizavimas ir bankrotas bei jų teisė yra specializuota teisės sritis, reguliuojanti įmonių finansinius sunkumus ir jų sprendimo būdus. Ji apima teisės normas, skirtas įmonių restruktūrizavimui ir bankroto procesams, padedant apsaugoti kreditorių, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių interesus.

Įmonės restruktūrizavimas

Įmonės restruktūrizavimas yra procesas, kurio metu įmonė pertvarko savo veiklą ir finansus siekdama išvengti bankroto. Restruktūrizavimo tikslas yra atkurti įmonės mokumą ir užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Pagrindiniai restruktūrizavimo aspektai:

 • Skolų restruktūrizavimas: susitarimai su kreditoriais dėl skolų atidėjimo, mažinimo ar kitų palankių sąlygų.
 • Veiklos restruktūrizavimas: veiklos procesų pertvarkymas, sąnaudų mažinimas, nepelningų padalinių uždarymas arba naujų pajamų šaltinių paieška.
 • Teisinė apsauga: restruktūrizavimo procesas suteikia teisinę apsaugą nuo kreditorių reikalavimų, leidžiant įmonei sutelkti dėmesį į finansinių problemų sprendimą.

Įmonės bankrotas

Įmonės bankrotas yra teisinis procesas, kai įmonė paskelbia negalinti vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Bankrotas įmonės atveju gali būti inicijuotas tiek pačios įmonės, tiek jos kreditorių. Pagrindiniai bankroto proceso aspektai:

 • Įmonės bankroto paskelbimas: teisinė procedūra, kurios metu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki ir negali tęsti veiklos. Tai vykdoma pagal įmonių nemokumo įstatymą arba įmonės bankroto įstatymą.
 • Įmonės bankroto procedūra: įmonės turto likvidavimas, kai turtas parduodamas, o gautos lėšos paskirstomos kreditoriams pagal nustatytą eiliškumą. Tai užtikrina, kad kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kuo teisingiau.

Įmonių nemokumo įstatymas ir įmonės bankroto įstatymas nustato taisykles, procedūras ir reikalavimus, kaip turi būti vykdomi bankroto ir restruktūrizavimo procesai. Šie teisės aktai užtikrina, kad tiek įmonės, tiek kreditorių interesai būtų apsaugoti ir kad procesai vyktų skaidriai bei efektyviai.

Apibendrinant, restruktūrizavimo ir bankroto teisė yra esminė verslo aplinkos dalis, padedanti spręsti finansinius sunkumus ir užtikrinti teisinį reguliavimą, siekiant išlaikyti ekonomikos stabilumą. Ji suteikia galimybes įmonėms išspręsti finansines problemas ir, jei būtina, tinkamai nutraukti veiklą, apsaugant kreditorių ir kitų suinteresuotųjų šalių interesus.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Nemokumo prevencijos priemonių siūlymas;
 • Finansinių įsipareigojimų suvaldymo ir verslo gaivinimo plano parengimas ir įgyvendinimas;
 • Derybos su kreditoriais, skolininkais, finansų įstaigomis;
 • Skolų išieškojimas, atstovavimas santykiuose su skolininkais;
 • Bendrovės atstovavimas restruktūrizavimo bei bankroto procesuose;
 • Vadovų, akcininkų interesų apsauga įmonės nemokumo atveju;
 • Bankroto proceso valdymas, bankroto administratorių ar bankrutuojančios bendrovės kreditorių konsultavimas bankroto proceso klausimais;
 • Kreditorių reikalavimų gynimas bankroto ir restruktūrizavimo procesuose bei konsultavimas santykiuose su nemokiais klientais;
 • Konsultavimas bendrovės dalyvių, valdymo organų atsakomybės taikymo klausimais;
 • Visų bankroto ir restruktūrizavimo procese reikalingų dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas turto pardavimo procedūrose, bankrutuojančios, restruktūrizuojamos bendrovės turto išpirkimas;
 • Bendrovės sandorių teisinė patikra ir ginčijimas;
 • Atstovavimas kreditorių komitetuose ir susirinkimuose;
 • Taikos sutartys bankroto procesuose;
 • Skolininkų konsultavimas, faktinio nemokumo valdymas, veiklos reorganizavimas;
 • Konsultavimas dėl areštuoto turto, blogų skolų ir portfelių bei reikalavimų pagal bankroto procedūrą pirkimo/pardavimo;
 • Ir kiti restruktūrizavimo ir bankroto teisės klausimai.
Scroll to Top