Akcininkų ginčai ir kiti teisiniai klausimai

Akcininkų ginčai

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Akcininkų ginčų teisė yra specializuota teisės sritis, kuri sprendžia nesutarimus tarp įmonės akcininkų ar tarp akcininkų ir įmonės valdymo organų. Šie ginčai gali kilti dėl įvairių priežasčių, įskaitant akcininkų teisių pažeidimus, valdymo sprendimų nesutarimus ar finansinius klausimus.

Akcininkų ginčai gali pasireikšti keliais būdais:

 • Teisė į informaciją: Akcininkai turi teisę gauti informaciją apie įmonės veiklą, finansinius rodiklius ir valdymo sprendimus. Jei įmonės vadovybė nesuteikia reikiamos informacijos, gali kilti ginčai.
 • Balsavimo teisė: Akcininkai turi teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose. Ginčai gali kilti, jei akcininkų balsavimo teisės yra pažeidžiamos arba netinkamai vykdomos.
 • Dividendų mokėjimas: Akcininkai turi teisę gauti dividendus, jei įmonė gauna pelno. Ginčai gali kilti, jei dividendai nėra mokami arba yra netinkamai paskirstyti.
 • Akcijų pardavimas ir įsigijimas: Akcininkai gali nesutarti dėl akcijų pardavimo, įsigijimo kainos ar sąlygų, ypač jei tai susiję su įmonės kontrolės pasikeitimu.

Akcininkų ginčų teisė taip pat apima ginčus tarp mažumos ir daugumos akcininkų. Mažumos akcininkai dažnai susiduria su situacijomis, kai daugumos akcininkai priima sprendimus, kurie gali būti nenaudingi mažumos interesams. Tokie ginčai gali kilti dėl:

 • Valdymo sprendimų: Daugumos akcininkai gali priimti sprendimus, kurie mažumos akcininkams atrodo nesąžiningi ar neteisėti.
 • Akcijų išpirkimo: Daugumos akcininkai gali siekti išpirkti mažumos akcijas už nepalankią kainą.

Ginčų sprendimo būdai gali būti įvairūs, įskaitant derybas, tarpininkavimą, arbitražą ar teisminį nagrinėjimą. Teisinės priemonės, kurias gali naudoti akcininkai, apima ieškinių pateikimą dėl teisių pažeidimų, valdymo organų sprendimų ginčijimo ar žalos atlyginimo reikalavimą.

Akcininkų ginčų teisė siekia užtikrinti, kad akcininkų teisės būtų gerbiamos ir ginamos, taip pat kad įmonės veikla vyktų skaidriai ir sąžiningai. Ši teisės sritis yra esminė užtikrinant teisinį stabilumą įmonių valdymo srityje ir apsaugant akcininkų interesus.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Akcininkų sutarčių projektų rengimas;
 • Patikėtinio pareigų pažeidimai;
 • Akcininkų sutarčių pažeidimai;
 • Interesų konfliktai;
 • Prieiga prie informacijos;
 • Valdymo organų pašalinimas;
 • Sukčiavimas ir apgaulė;
 • Akcijų mažumą/daugumą turinčių akcininkų konfliktai;
 • Bendrovių valdymo aklavietės situacijos;
 • Oficialūs bendrovių veiklos tyrimai;
 • Derybos ir bylinėjimasis dėl akcininkų ginčų;
 • Ir kiti su akcininkų santykiais susiję klausimai.
Scroll to Top