Nekilnojamojo turto teisė

Nekilnojamasis turtas

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Nekilnojamojo turto teisė yra teisės sritis, reguliuojanti visus klausimus, susijusius su nekilnojamuoju turtu, įskaitant žemę, pastatus, namus ir kitą su turtu susijusią nuosavybę. Ši teisės sritis apima teisės aktus ir reglamentus, susijusius su nekilnojamojo turto įsigijimu, pardavimu, nuoma, naudojimu, vystymu ir paveldėjimu.

Nekilnojamojo turto advokatai Kaune LAWCORPUS teikia specializuotas teisines paslaugas, padedančias klientams spręsti su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus. Jie konsultuoja klientus dėl nekilnojamojo turto sandorių, rengia ir peržiūri sutartis, atlieka teisinį auditą ir padeda spręsti ginčus. Nekilnojamojo turto advokatai taip pat atstovauja klientus teismuose ir kitose institucijose, gindami jų interesus.

Advokatas nekilnojamo turto klausimais gali padėti su įvairiomis situacijomis, pavyzdžiui, kai reikia sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, išspręsti nuomos ginčą ar gauti leidimus statyboms. Jų paslaugos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad visi sandoriai būtų teisėti ir atitiktų visus reikalavimus.

Advokatai žemės klausimais yra specializuoti teisininkai, kurie sprendžia su žeme susijusius klausimus, įskaitant žemės įsigijimą, naudojimą, paskirstymą ir paveldėjimą. Jie gali padėti spręsti ginčus dėl žemės nuosavybės, atstovauti klientus žemės reformos procesuose ir teikti konsultacijas dėl žemės teisės aktų.

Žemės teisės advokatai yra ekspertai, kurie nagrinėja sudėtingus žemės nuosavybės klausimus, įskaitant servitutus, žemės kadastrinius matavimus, žemės paskirties keitimą ir kitus su žeme susijusius teisės aktus. Jie teikia teisines konsultacijas, rengia reikalingus dokumentus ir atstovauja klientus įvairiose situacijose, susijusiose su žemės nuosavybe.

Nekilnojamojo turto teisė yra esminė tiek fiziniams asmenims, tiek verslui, nes ji padeda reguliuoti nuosavybės teisės klausimus ir užtikrinti teisinį saugumą sandoriuose. Nekilnojamojo turto advokatai ir žemės teisės advokatai atlieka svarbų vaidmenį, padedant klientams naviguoti sudėtinguose teisės aktuose ir užtikrinant, kad jų teisės būtų tinkamai apsaugotos.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Nekilnojamojo turto ir jį valdančių įmonių teisinis patikrinimas;
 • Gyvenamosios, komercinės, žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, kitos paskirties žemės ir statinių preliminariųjų ir pagrindinių pirkimo-pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos sutarčių rengimas, patikrinimas ir derybos;
 • Nekilnojamojo turto projektavimo darbų, statybos generalinės rangos, statybos darbų techninės priežiūros, rangos, subrangos, nuomos, subnuomos, įkeitimo, valdymo ir kitų sutarčių rengimas, patikrinimas ir derybos;
 • Nuosavybės įgijimas įgyjamosios senaties pagrindu, servituto nustatymas;
 • Konsultacijos dėl projektų ir sandorių finansavimo, finansavimo es fondų lėšomis klausimai, užtikrinimo priemonės, restruktūrizavimas, nemokumas (bankrotas);
 • Administravimo ir reguliavimo klausimai: zonų nustatymas ir žemės naudojimas, statybos leidimai, aplinkos apsaugos klausimai, viešieji pirkimai;
 • Užtikrinimo priemonių (hipotekos, įkeitimo) sukūrimas ir įgyvendinimas;
 • Geležinkelių infrastruktūros vystymas;
 • Nekilnojamasis kultūros paveldas;
 • Statinių, patalpų pagrindinės tikslinės paskirties keitimas;
 • Nekilnojamojo turto pirkėjų, pardavėjų, savininkų, nuomininkų, įkaitų davėjų ir kitų asmenų konsultavimas nekilnojamojo turto įgijimo, valdymo, dalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, padalijimo ir atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, perleidimo, teisių į jį suvaržymo, sutarčių sudarymo, teisinio sutarčių sąlygų įvertinimo ir kitais klausimais;
 • Atstovavimas klientui šalių derybose (derybos dėl sutarčių sąlygų, sutarčių sudarymas), valstybės institucijose (nekilnojamojo turto registre, hipotekos registre, turto arešto aktų registre įregistruojant/išregistruojant daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus), santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis (leidimų nekilnojamojo turto sandoriams ir statybos veiklai, tikslinei žemės naudojimo paskirčiai pakeisti gavimas), teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrose;
 • Turto ir sandorių apmokestinimas;
 • Konsultacijos dėl įsigijimo sandorių finansavimo ir refinansavimo;
 • Konsultacijos dėl garantijų ir nuostolių atlyginimo įsipareigojimų draudimo;
 • Eksploatavimo ir turto valdymo sutartys;
 • Investicijų į nekilnojamąjį turtą restruktūrizavimas;
 • Atstovavimas ir konsultavimas sprendžiant ginčus visų instancijų teismuose bei arbitraže;
 • Ir kiti nekilnojamojo turto teisės klausimai.
Scroll to Top