Visi mokesčių teisės klausimai

Mokesčių teisė

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Mokesčių teisė yra teisės sritis, kuri reguliuoja mokesčių surinkimą, mokėjimą ir administravimą. Ši teisė apima įvairius teisės aktus, nustatančius fizinių ir juridinių asmenų mokesčių prievoles, mokesčių tarifus, mokėjimo terminus, taip pat procedūras, susijusias su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir ginčų sprendimu. Mokesčių teisė yra esminė viešųjų finansų valdymo dalis, užtikrinanti valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimą.

Įmonių mokesčiai

Įmonių mokami mokesčiai yra viena iš svarbiausių mokesčių teisės dalių. Įmonės yra atsakingos už įvairių mokesčių mokėjimą, kurie gali apimti:

 • Pelno mokestį: tai mokestis, kurį įmonės moka nuo savo pelno. Pelno mokestis gali būti nacionalinis arba vietinis, priklausomai nuo šalies mokesčių sistemos.
 • Pridėtinės vertės mokestį (PVM): tai mokestis, kuris taikomas daugeliui prekių ir paslaugų. Įmonės renka PVM iš savo klientų ir perveda jį valstybei.
 • Socialinio draudimo įmokas: tai įmokos, kurias įmonės moka už savo darbuotojus, kad padengtų socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros išlaidas.
 • Gyventojų pajamų mokestį: įmonės yra atsakingos už darbuotojų pajamų mokesčio išskaičiavimą ir pervedimą į valstybės biudžetą.
 • Nekilnojamojo turto mokestį: įmonės, turinčios nekilnojamąjį turtą, privalo mokėti mokestį už šį turtą.

Mokesčių teisė

Mokesčių teisės tikslas yra užtikrinti, kad mokesčių sistema būtų sąžininga, skaidri ir efektyvi. Tai reiškia, kad mokesčiai turėtų būti nustatomi aiškiai ir suprantamai, jų rinkimas turėtų būti atliekamas be perteklinės biurokratijos, o surinktos lėšos turėtų būti naudojamos visuomenės naudai.

Mokesčių teisė taip pat apima įvairias lengvatas, atleidimus nuo mokesčių ir kitus fiskalinius mechanizmus, kuriais siekiama skatinti tam tikras ekonomines veiklas arba remti tam tikras socialines grupes. Pavyzdžiui, naujai įsisteigusios įmonės gali turėti teisę į mokestines lengvatas, siekiant paskatinti jų plėtrą.

Mokesčių teisės laikymasis yra būtinas, siekiant išvengti teisinės atsakomybės ir užtikrinti teisingą mokesčių paskirstymą tarp visų mokesčių mokėtojų. Tai padeda užtikrinti valstybės finansinį stabilumą ir sudaro sąlygas teikti viešąsias paslaugas, tokias kaip švietimas, sveikatos apsauga ir infrastruktūra.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Konsultacijos visų mokesčių klausimais;
 • Mokesčių planavimas ir optimizavimas;
 • Mokesčių patikrinimas, taip pat paralelinis mokesčių patikrinimas įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriuose;
 • Atstovavimas klientui mokesčių institucijų atliekamų patikrinimų metu;
 • Derybos ir bylinėjimasis su mokesčių institucijomis;
 • Paklausimų, prašymų priimti įpareigojantį sprendimą, susitarti dėl mokesčio dydžio rengimas;
 • Konsultacijos dėl optimalios sandorių struktūros;
 • Mokestinės konsultacijos įmonių įsigijimo, susijungimo, reorganizavimo, restruktūrizavimo, išėjimo iš verslo metu;
 • Tarptautinis apmokestinimas;
 • Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymas;
 • Įsteigimo valstybės parinkimas;
 • Ir kiti mokesčių teisės klausimai.
Scroll to Top