Teisminiai ginčai ir arbitražas

Teisminiai ginčai ir arbitražas

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Teisminiai ginčai ir arbitražas yra dvi pagrindinės teisinių ginčų sprendimo formos, naudojamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Jos skiriasi savo procedūromis, sprendimų priėmimo būdais ir galutiniu sprendimų vykdymu.

Teisminiai ginčai

Teisminiai ginčai yra oficialūs teisiniai procesai, vykdomi teismuose. Jie apima šalių ginčų nagrinėjimą prieš nepriklausomą teisėją arba teisėjų kolegiją, kurie sprendžia ginčą remdamiesi taikytina teise ir pateiktais įrodymais. Teisminiai ginčai turi keletą pagrindinių savybių:

 • Viešumas: teisminiai procesai paprastai yra vieši, o jų sprendimai skelbiami viešai, nebent yra numatyta kitaip įstatymuose.
 • Formalumas: teismo procesai yra labai formalūs ir reglamentuoti teisės aktų, įskaitant procesinius kodeksus.
 • Apeliacija: teisminių ginčų sprendimai dažnai gali būti apskundžiami aukštesnės instancijos teismui, leidžiant peržiūrėti ir galbūt pakeisti pirminį sprendimą.

Arbitražas

Arbitražas yra alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kuriame ginčo šalys susitaria perduoti ginčą nepriklausomam arbitrui ar arbitrų kolegijai, kuri priima galutinį ir privalomą sprendimą. Pagrindinės arbitražo savybės yra šios:

 • Konfidencialumas: arbitražo procesai paprastai yra konfidencialūs, o jų sprendimai nėra viešinami, nebent šalys susitaria kitaip.
 • Lankstumas: arbitražo procesai yra lankstesni nei teismų procesai, nes šalys gali susitarti dėl procedūrų, vietos ir kalbos.
 • Galutinumas: arbitražo sprendimai paprastai yra galutiniai ir negali būti apskųsti, išskyrus tam tikrus ribotus atvejus, pavyzdžiui, kai arbitražo procesas buvo vykdomas pažeidžiant pagrindinius teisės principus.

Teisminiai ginčai ir arbitražas yra naudojami įvairiose teisės srityse, įskaitant komercinius, darbo, šeimos ir tarptautinius ginčus. Nors teisminiai ginčai dažniausiai yra oficialus ir privalomas procesas, arbitražas yra savanoriškas ir priklauso nuo šalių susitarimo.

Abi ginčų sprendimo formos turi savo privalumų ir trūkumų. Teisminiai ginčai yra naudingi, kai reikia oficialaus ir privalomo sprendimo su galimybe apskųsti, tačiau jie gali būti ilgi ir brangūs. Arbitražas, kita vertus, suteikia daugiau privatumo ir lankstumo, tačiau jo sprendimai paprastai yra galutiniai ir neapskundžiami.

Galutinai pasirenkant ginčo sprendimo būdą, svarbu atsižvelgti į ginčo pobūdį, šalių poreikius ir prioritetus, siekiant rasti tinkamiausią ir efektyviausią sprendimo būdą.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Kolektyviniai ieškiniai ir grupinės bylos;
 • Komerciniai ir iš sutarčių kylantys ginčai;
 • Korporatyviniai ginčai ir bendrovių valdymas;
 • Darbo ginčai;
 • Ginčai su draudimo bendrovėmis;
 • Intelektinės nuosavybės ginčai;
 • Tarptautinis arbitražas;
 • Investicinių ginčų sprendimas arbitraže;
 • Viešosios teisės pažeidimų bylos;
 • Ginčai dėl nekilnojamo turto ir teritorijų planavimo;
 • Užsienio teismo ir arbitražo sprendimų pripažinimas;
 • „Baltųjų apykaklių“ (angl. „white collar“) nusikaltimų bylos;
 • Restruktūrizavimo ir bankroto bylos;
 • Mokestiniai ginčai;
 • Ginčai „fenikso“ įmonių bylose;
 • Akcininkų ginčai;
 • Ginčai dėl viešųjų pirkimų;
 • Su konkurencija susijusios bylos;
 • Bylos dėl nuosavybės ir turto;
 • Skolų išieškojimas;
 • Teismo ir arbitražo sprendimų vykdymas;
 • Ir kiti teisminių ginčų ir arbitražo teisės klausimai.
Scroll to Top