Intelektinė nuosavybė ir informacinės technologijos

Intelektinė nuosavybė ir informacinės technologijos

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų teisė yra dvi tarpusavyje susijusios teisės sritys, kurios reguliuoja intelektualiosios kūrybos produktų ir informacinių technologijų naudojimą, apsaugą ir valdymą.

Intelektinė teisė

Intelektinė teisė yra platesnė sąvoka, apimanti visas aukščiau minėtas sritis ir užtikrinanti, kad kūrėjai, išradėjai ir įmonės galėtų teisėtai valdyti ir gauti naudą iš savo kūrybinių ir inovacinių pastangų.

Intelektinės nuosavybės teisė apima teisinius mechanizmus, skirtus apsaugoti kūrybinės veiklos rezultatus. Tai gali būti autorių teisės, patentai, prekių ženklai, pramoninis dizainas, ir komercinės paslaptys. Autorių teisės saugo literatūros, muzikos, meno kūrinius, programinę įrangą ir kitas intelektualinės veiklos formas, suteikdamos kūrėjams išimtines teises į jų kūrinių naudojimą ir platinimą. Patentai saugo techninius išradimus, suteikdami išradėjams monopolines teises į jų išradimų komercinį naudojimą. Prekių ženklai apsaugo prekės ženklus ir logotipus, kurie skirti atskirti prekes ar paslaugas rinkoje. Pramoninis dizainas apsaugo estetinį gaminių dizainą, o komercinės paslaptys saugo konfidencialią verslo informaciją nuo neteisėto atskleidimo.

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų teisė apima teisines normas, reguliuojančias informacinių technologijų ir interneto naudojimą. Tai apima duomenų apsaugą, elektroninę prekybą, kibernetinį saugumą, telekomunikacijų reguliavimą ir kitus su IT susijusius aspektus. Vienas pagrindinių IT teisės komponentų yra asmens duomenų apsauga, reglamentuojama tokių teisės aktų kaip Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šis reglamentas nustato griežtas taisykles, kaip organizacijos turi tvarkyti ir saugoti asmeninius duomenis.

Šios dvi teisės sritys dažnai susilieja, ypač kai kalbama apie programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kūrinių apsaugą bei skaitmeninės erdvės reguliavimą. Pavyzdžiui, autorių teisės programinei įrangai ir duomenų apsauga yra esminiai IT teisės aspektai. Teisininkai, dirbantys šiose srityse, turi turėti geras žinias apie technologijas ir teisines normas, kad galėtų veiksmingai spręsti sudėtingus klausimus, susijusius su intelektine nuosavybe ir IT.

Intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų teisė yra dinamiškos ir nuolat besikeičiančios sritys, kurios prisideda prie inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos augimo, tuo pačiu apsaugodamos kūrėjų teises ir užtikrindamos teisinį saugumą informacinėje visuomenėje.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Patentai;
 • Autorių teisės;
 • Dizainas;
 • Prekių ženklai;
 • Prekių vardai;
 • Su duomenų bazėmis susijusios teisės;
 • Verslo paslaptys ir konfidenciali informacija;
 • Technologijų perdavimas;
 • Teisinis patikrinimas vykdant įmonių susijungimą ir įsigijimą bei kitus sandorius;
 • Licencijų sutartys;
 • Aptarnavimo sutartys;
 • It paslaugų ir kitų sutarčių sudarymas;
 • El. prekybos sutartys, privatumo politika;
 • Ginčai su patentus išduodančiomis / prekių ženklus registruojančiomis institucijomis;
 • Atstovavimas bylose dėl intelektinės nuosavybės;
 • Klaidinanti reklama;
 • Nesąžininga konkurencija;
 • Duomenų apsauga ir privatumas;
 • Franšizės teisė;
 • Pramogų teisė;
 • Ir kiti intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų klausimai.
Scroll to Top