Finansiniai nusikaltimai

Finansiniai nusikaltimai

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Finansiniai nusikaltimai yra labai aktuali sritis, kurioje būtinas teisinis reguliavimas. Finansinių nusikaltimų teisė yra specializuota teisės sritis, kuri nagrinėja ir reguliuoja veiksmus, susijusius su įvairiais finansiniais nusikaltimais. Šie nusikaltimai gali apimti sukčiavimą, pinigų plovimą, mokesčių vengimą, vidaus sandorius (insider trading), korupciją ir kitus neteisėtus veiksmus, kurie kenkia finansų sistemai, verslo aplinkai ir visuomenei. Viešieji pirkimai, mokesčiai, draudimas, vertybiniai popieriai, valstybės tarnyba – tai įvairios ir jautrios visuomenei sritys, kurios reikalauja atidaus ir kruopštaus teisinio reguliavimo.

Finansinių nusikaltimų rūšys

Finansiniai nusikaltimai dažniausiai apima:

 • Sukčiavimą: tai apima veiksmus, kurių metu apgaulės būdu siekiama gauti finansinę naudą. Sukčiavimas gali būti įvairus – nuo asmeninio sukčiavimo iki didelio masto korporacinio sukčiavimo.
 • Pinigų plovimą: tai procesas, kurio metu neteisėtai gauti pinigai yra integruojami į teisėtą ekonomiką. Pinigų plovimas dažnai susijęs su kitais nusikaltimais, pavyzdžiui, prekyba narkotikais ar korupcija.
 • Mokesčių vengimą: tai neteisėti veiksmai, kuriais siekiama išvengti mokesčių mokėjimo. Tai gali apimti melagingų mokesčių deklaracijų pateikimą, pajamų slėpimą ar neleistiną mokesčių mažinimą.
 • Vidaus sandorius (insider trading): tai prekyba įmonės akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais, naudojant konfidencialią informaciją, kuri nėra viešai prieinama. Tai ypač paplitęs finansinis nusikaltimas akcijų rinkose.
 • Korupciją: tai neteisėti veiksmai, kurių metu asmenys ar organizacijos naudoja savo įtaką ar valdžią asmeninei naudai gauti. Korupcija gali apimti kyšininkavimą, nepotizmą ir kitus neteisėtus veiksmus.

Finansinių nusikaltimų teisė

Finansinių nusikaltimų teisė apima įvairius teisės aktus ir reglamentus, skirtus užkirsti kelią šiems nusikaltimams, juos nustatyti ir bausti kaltininkus. Ši teisės sritis yra labai svarbi siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą, verslo aplinkos skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Kovojant su finansiniais nusikaltimais, naudojami įvairūs metodai ir priemonės, įskaitant finansinių ataskaitų tikrinimą, auditus, teisėsaugos institucijų tyrimus ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Teisėsaugos institucijos, tokios kaip mokesčių inspekcijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir prokuratūros, yra atsakingos už finansinių nusikaltimų tyrimą ir kaltininkų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. Taip pat yra specializuotos finansinių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijos, kurios stebi ir analizuoja finansų srautus, siekdamos užkirsti kelią neteisėtoms veikloms.

Apibendrinant, finansinių nusikaltimų teisė yra būtina užtikrinant teisinę ir finansinę tvarką visuomenėje, apsaugant ekonomiką nuo neteisėtų veiksmų ir skatinant sąžiningą bei skaidrią verslo aplinką.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Mokesčiai;
 • Viešieji pirkimai;
 • Draudimas;
 • Vertybiniai popieriai;
 • Turto pasisavinimas, iššvaistymas, pinigų plovimas;
 • Dokumentų klastojimas;
 • Mokestiniai ir kitokio pobūdžio sukčiavimai;
 • Pvm grobstymas;
 • Nusikalstamas bankrotas;
 • Neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas;
 • Fizinių asmenų pajamų ir išlaidų tyrimai, neteisėtas praturtėjimas;
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai;
 • Neteisėta veikla;
 • Valstybės tarnyba;
 • Apskaita;
 • Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje;
 • Ir kiti finansinių nusikaltimų klausimai.
Scroll to Top