Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Viešųjų pirkimų teisė yra specializuota teisės sritis, kuri reglamentuoja viešojo sektoriaus subjektų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo procedūras. Ši teisė užtikrina skaidrumą, sąžiningumą ir efektyvumą viešuosiuose pirkimuose, siekiant maksimaliai naudingai panaudoti viešuosius finansus ir skatinti konkurenciją.

Viešųjų pirkimų sistema yra institucinė ir procedūrinė tvarka, pagal kurią organizuojami ir vykdomi viešieji pirkimai. Ši sistema apima įvairius teisės aktus, taisykles ir procedūras, kurie užtikrina, kad viešieji pirkimai būtų atliekami skaidriai ir efektyviai. Viešųjų pirkimų sistema taip pat apima institucijas, atsakingas už viešųjų pirkimų priežiūrą ir kontrolę, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų tarnybą.

Pagrindiniai viešųjų pirkimų teisės principai yra šie:

 • Skaidrumas: viešieji pirkimai turi būti atliekami atvirai ir aiškiai, kad visi dalyviai turėtų vienodas galimybes dalyvauti ir teikti pasiūlymus. Tai padeda išvengti korupcijos ir užtikrina sąžiningą konkurenciją.
 • Lygiateisiškumas: visiems tiekėjams turi būti suteiktos vienodos sąlygos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, neatsižvelgiant į jų dydį ar kilmę. Tai užtikrina, kad sprendimai būtų priimami objektyviai ir be diskriminacijos.
 • Proporcingumas: pirkimų reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo objektui ir neturėtų nereikalingai apsunkinti tiekėjų.
 • Ekonomiškumas: viešieji pirkimai turi būti atliekami siekiant gauti kuo geresnę vertę už pinigus, užtikrinant, kad būtų pasirinkti efektyviausi ir ekonomiškiausi sprendimai.

Viešųjų pirkimų procedūros apima kelis pagrindinius etapus:

 1. Pirkimo planavimas: nustatomi pirkimo poreikiai, biudžetas ir grafikas.
 2. Pasiūlymų kvietimas: skelbiami pirkimo dokumentai ir kviečiami tiekėjai teikti pasiūlymus.
 3. Pasiūlymų vertinimas: vertinami gauti pasiūlymai pagal nustatytus kriterijus.
 4. Sutarties sudarymas: su laimėjusiu tiekėju sudaroma pirkimo sutartis.
 5. Sutarties vykdymas ir kontrolė: stebima, kaip tiekėjas vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį.

Viešųjų pirkimų teisė ir sistema yra esminės viešojo sektoriaus veiklos dalys, kurios padeda užtikrinti, kad viešieji ištekliai būtų naudojami efektyviai ir skaidriai. Tai yra būtina siekiant užtikrinti visuomenės pasitikėjimą viešųjų finansų valdymu ir skatinti sąžiningą konkurenciją rinkoje.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Viešųjų pirkimų procedūros ir jų laikymasis;
 • Viešųjų konkursų strategija;
 • Pasiūlymų vertinimas;
 • Kainos pagrindimas;
 • Ieškinių ir sprendimų pagrįstumo vertinimas;
 • Mokesčiai;
 • Institucijų rekomendacijų analizė ir įgyvendinimas;
 • Sutarčių rengimas;
 • Derybos;
 • Ginčai;
 • Ir kiti viešųjų pirkimų klausimai.
Scroll to Top