Planuojantiems ant daugiabučio namo įrengti išorinę reklamą svarbu nepadaryti šios klaidos - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Planuojantiems ant daugiabučio namo įrengti išorinę reklamą svarbu nepadaryti šios klaidos

Planuojantiems ant daugiabučio namo įrengti išorinę reklamą svarbu nepadaryti šios klaidos

2020 10 08

Leidimus įrengti išorinę reklamą išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis. Tačiau praktikoje pasitaiko tokių atvejų, kai net ir gavus savivaldybės leidimą įrengti išorinę reklamą, jis gali būti nuginčytas teisme. Tad, ko svarbu nepraleisti leidimo dėl išorinės reklamos įrengimo ant daugiabučio namo gavimo procese, kad taip nenutiktų.

Prieš teikiant paraišką leidimui dėl išorinės reklamos įrengimo ant daugiabučio namo, svarbu žinoti, kokiu pagrindu butų savininkai įgyvendina bendrosios dalinės nuosavybės valdymą: patalpų savininkų daugumos sutikimu, jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar per įsteigtą namo bendriją. Kodėl tai svarbu? Nes įrengti išorinę reklamą ant daugiabučio namo galima tik gavus savivaldybės leidimą, kuris buvo išduotas turint patalpų savininkų teisėtą ir teisingai įformintą sutikimą, laikantis sąlygų nurodytų Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą (žr. Administracinę bylą Nr. eA-1794-662/2020) konstatavo, kad viešojo administravimo subjekto (miesto savivaldybės) išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą ant gyvenamojo daugiabučio namo fasado, yra neteisėtas, nes buvo gautas netinkamas namo savininkų sutikimas: „įrengiant išorinę reklamą ant pastato bendro naudojimo objekto (fasado) su išorinės vaizdinės reklamos projektu viešojo administravimo subjektui privaloma pateikti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) sutikimą, o gyvenamojo namo patalpų savininkų daugumos sutikimas tinkamu dokumentu galėtų būti tik tuomet, kai gyvenamajame name nėra įsteigta bendrija.“ Šis reikalavimas kyla ir iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 str., įtvirtinančio, kad bendroji dalinė nuosavybė yra įgyvendinama savininkų bendru susitarimu. Todėl fizinis ar juridinis asmuo teikiantis prašymą miesto savivaldybei dėl išorinės reklamos įrengimo ant daugiabučio namo leidimui gauti, privalo kartu pateikti:

– gyvenamojo namo patalpų savininkų daugumos sutikimą, arba

– daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) sutikimą (įformintą susirinkimo protokolu), kai yra įsteigta namo bendrija.

____________________

© LAWCORPUS

Jei turite klausimų susijusių su reklamos įstatymo taikymu, kreipkitės į LAWCORPUS el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top