Kodėl svarbu įregistruoti pasikeitusį juridinio asmens buveinės adresą VĮ Registrų centras? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Kodėl svarbu įregistruoti pasikeitusį juridinio asmens buveinės adresą VĮ Registrų centras?

Kodėl svarbu įregistruoti pasikeitusį juridinio asmens buveinės adresą VĮ Registrų centras?

2020 11 24

Vienas iš svarbiausių juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras) duomenų yra juridinio asmens buveinė (jo adresas). Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta (patalpų adresas), kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Pagal LR CK 2.66 straipsnio 5 dalį šių duomenų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Teismų praktika nurodo, kad juridinio asmens buveinė yra itin reikšminga informacija apie jį patį, nes būtent ši informacija yra vienas iš duomenų, užtikrinančių galimybę susisiekti su juridiniu asmeniu, taip pat ir nuspėjamumą bei teisinį tikrumą teisinių santykių dalyviams. Ši informacija turi reikšmės ir užtikrinant kreditoriaus interesus. Pareiga atskleisti duomenis juridinių asmenų registrui taikoma juridiniam asmeniui (jo valdymo organams, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip). Be to, juridinis asmuo turėtų ne tik atskleisti duomenis juridinių asmenų registrui, bet ir pasirūpinti, kad jo buveinėje būtų sudarytos sąlygos priimti procesinius dokumentus ir kitą korespondenciją. Juridinio asmens nepasirūpinimas duomenų apie savo buveinę atskleidimu iš esmės reiškia, jog pats juridinis asmuo, žinodamas jam tenkančią įstatymo nustatytą atskleidimo pareigą ir jos teisines pasekmes, sąmoningai pasirenka tokį savo elgesio būdą, kuriuo atsisako savo pasiekiamumo ir prieinamumo bei su tuo susijusių savo teisių. Taigi, juridinio asmens nepasirūpinimas duomenų apie savo buveinę atskleidimu iš esmės suponuoja ir tai, kad juridinis asmuo sąmoningai prisiima riziką, pavyzdžiui, būti neinformuotam apie vykstantį teismo procesą ir nerealizuoti savo teisės būti išklausytam.

Kasacinis teismas taip pat pabrėžė, kad nei bylos proceso šalims nei teismui nekyla pareiga ieškoti proceso šalių adresų, pavyzdžiui, interneto svetainėse, nes pagal LR CPK 122 str. 2 d., visi juridiniams asmenims procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Taigi, remiantis tuo, jei esate kokios nors bylos šalimi, nebus laikoma, kad buvo pažeistos proceso normos, kiek tai liečia procesinių dokumentų įteikimą juridiniam asmeniui.

_____________________________

Šaltinis: lat.lt

© LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top