Aktualūs Kasacinio teismo išaiškinimai subjektams dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Aktualūs Kasacinio teismo išaiškinimai subjektams dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose

Aktualūs Kasacinio teismo išaiškinimai subjektams dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose

2020 10 21

Kasacinis teismas išaiškino, kad trečiojo asmens nurodymas tiekėjo pasiūlyme laikytinas tik kaip prielaida (išankstinė sąlyga) taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 4 dalies nuostatą, pagal kurią leidžiama netinkamus trečiuosius asmenis pakeisti, tačiau nereiškia šios normos taikymo tikslaus rezultato, t. y. vienais atvejais tiekėjams turės būti leidžiama keisti pasitelkiamą ūkio subjektą, kitais – ne.

Kasacinis teismas nurodė, kad perkančiosioms organizacijoms nustačius atitinkamo dalyvio (jo paties ar pasitelkiamo išorinio subjekto) kvalifikacijos neatitiktį, kyla poreikis spręsti dėl pirminės pasiūlymo informacijos kvalifikavimo: ar buvo pateikta melaginga informacija, ar tiekėjas pagrįstai (leistinai) suklydo, ar jis dėl objektyvių priežasčių prarado reikalaujamą kvalifikaciją vykstant viešojo pirkimo procedūrai, ar kt. Šis teisinis vertinimas suponuoja aktyvius perkančiosios organizacijos veiksmus.

Svarbu pažymėti, kad net ir tais atvejais, kai pirminė tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija nepripažintina kaip melaginga, tiekėjui nesuteikiama teisė neribotą skaičių kartų keisti pasitelkiamų ūkio subjektų, nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių kilo pakartotinio išorinio subjekto pasitelkimo poreikis.

Šaltinis: https://eteismai.lt/byla/15895483000289/e3K-3-426-248/2020

_____________

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top