Kas atsakingas už influencerio paskelbtą reklamą - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Kas atsakingas už influencerio paskelbtą reklamą

Kas atsakingas už influencerio paskelbtą reklamą?

2020-01-23
Šiandien nuomonės formuotojams (angl. Influencer) tenka nemaža dalis reklamos užsakovų, todėl nenuostabu, kad vis daugiau valstybių, tame tarpe ir Lietuva, ėmėsi reglamentuoti ir akyliau stebėti kas gi vyksta socialinėje erdvėje su reklamomis. Ne tik nuomonės formuotojai, bet ir užsakovai (reklamos davėjai) turi laikytis skleidžiamai reklamai nustatytų reikalavimų. Reklamos įstatymas draudžia paslėptą reklamą, tačiau išsamiau nedetalizuoja, kaip tokia reklama turėtų būti žymima socialinėje erdvėje, todėl nuomonės formuotojams ir kitiems komercinės veiklos subjektams natūraliai kyla su reklamos žymėjimu susijusių klausimų.
Pagal Lietuvos Respublikos Reklamos įstatyme pateiktą reklamos apibrėžimą, reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Esminis reklamos požymis, išskiriantis ją iš kitos informacijos, yra jos tikslas– daryti įtaką vartotojo ekonominei elgsenai.
Vienas iš pagrindinių reklamos principų įtvirtintų LR Reklamos įstatyme- reklama turi būti aiškiai atpažįstama, o paslėpta reklama yra draudžiama. Paslėpta reklama įvardinama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo pavadinimą ar veiklą, prekių ženklą, pateikiama tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją sumokama ar kitaip atsilyginama. Jeigu tikėtina, kad reklamos vartotojai gali neatpažinti jog tai reklama, tokia reklama turi būti pažymėta žodžiu „Reklama“. Kaip tai padaryti „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“, o taip pat ribotą laiką matomose socialinių tinklų istorijose (angl. Stories)? Skirtingas rekomendacijas reklamos įrašams socialinėje erdvėje pateikė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba- kokiais atvejais socialiniuose tinkluose viešinami įrašai turėtų būti laikomi reklama, pavyzdžiui: kai nuomonės formuotojui sumokėta už reklamuojamą produktą ar paslaugą, produktas ar paslauga nuomonės formuotojui suteikiami išbandyti nemokamai, nuomonės formuotojas tampa prekės ženklo „ambasadoriumi“ ar ”partneriu”, organizuoja konkursus ir dalina prekės ženklo dovanas, nuomonės formuotojui produktas buvo paskolintas ir kt.
Reklamos žymėjimo reikalavimas galioja visoms sklaidos priemonėms, tekstiniams įrašams, skelbiamoms nuotraukomis, vaizdo įrašams, kurie skleidžiami socialiniuose tinkluose ar asmeniniuose nuomonės formuotojo tinklaraščiuose, taip pat „Youtube“ platinamiems vaizdo įrašams. Todėl kiekvieną kartą, kai minimas produktas ar paslauga informacija turi būti pažymėta kaip reklama:
  • jei reklama skleidžiama lietuvių kalba arba Lietuvos auditorijai, reklama žymima #Reklama, #Remiama/Sponsored arba naudoti Instagram specializuotą įrankį „Apmokamas bendradarbiavimas“ (angl. Paid partnership with) (tačiau naudojant ir šį įrankį rekomenduojama papildomai naudoti ir grotažymę #Reklama);
  • jei reklama skleidžiama tik anglų kalba ir tik užsienio auditorijai, reklama žymima #Ad, #Sponsored arba naudojamas Instagram specializuotas įrankis „Apmokamas bendradarbiavimas“ (angl. Paid partnership with) (tačiau naudojant ir šį įrankį rekomenduojama papildomai naudoti ir grotažymę #Reklama);
  • žymuo „Reklama“ turi būti aiškiai matoma nuomonės formuotojo paskelbtame reklaminiame įraše (angl. Stories) ar „Instagram IGTV“. Tuo atveju, jei reklama yra tik vaizdo įrašo dalis, tinkamiausiu reklamos atskleidimu būtų laikoma, kai vartotojai apie tai, jog vaizdo įrašas (ar jo dalis) yra reklaminio pobūdžio, tiek žodžiu, tiek raštu būtų informuojami vaizdo įrašo metu, ir rekomenduojama daugiau nei vieną kartą. Pavyzdžiui, reklaminio vaizdo įrašo metu ekrane aiškiai būtų matomas žodis „Reklama“, o reklamos skleidėjas nurodytų, kad, pavyzdžiui, „šį įrašą/filmuką/vlog‘ą (ar jo dalį) remia ir prekes išbandyti man nemokamai atsiuntė <prekės ženklas>“. Informacijos apie tai, kad vaizdo įrašas, pavyzdžiui, „Youtube“ yra reklama, pateikimas tik vaizdo įrašo pabaigoje nebūtų laikomas tinkamu žymėjimu.
Gerąją praktika laikoma, kai žymuo „Reklama“ (#Reklama) naudojamas tekstų ar video pradžioje, yra aiškiai perskaitomas ir nėra paslėptas ar sunkiai aptinkamas tekste ar tarp kitų žymenų. Todėl nepatartina jo apjungti su komercinės veiklos subjekto prekės ženklų pavadinimais ar kita informacija (pvz., #tyrasorasreklama). Jeigu žymuo „Reklama“ rašomas įrašo teksto pabaigoje, tuomet pirmas žodis turėtų būti „Reklama“ ir tik po to žymimi visi kiti pageidaujami ženklai. Svarbu pažymėti, kad žymuo ,,Reklama“ neturėtų būti uždengiamas ir kitais pavadinimais ar ženklais (pavyzdžiui, „Instagram“ atveju, ženklais ”Swipe up”, „See more“, „Send message“, „Share“ ir pan.).
Už teisingą reklamos paskelbimą socialiniuose tinkluose atsakingos abi šalys: nuomonės formuotojas ir reklamos davėjas. Todėl, rekomenduojama sudaryti reklamos sutartį ir joje nurodyti, kaip nuomonės formuotojas savo paskyroje turėtų pažymėti reklaminį turinį. O reklamos davėjas, teikdamas informaciją nuomonės formuotojui apie reklamuojamą produktą/paslaugą, turi atkreipti dėmesį ar pateikiama informacija nepažeidžia LR Reklamos įstatymo bei LR Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimų (ypatingai atkreiptinas dėmesys į produktus reklamuojamus vaikams, taip pat vaistų, maisto papildų, alkoholinių gėrimų, kosmetikos, ir kitus produktus), kurių laikytis turi ir nuomonės formuotojas. Kiekvienu atveju, pažeidus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius reklamos paskelbimą, būtų nustatoma, kiek Šalys buvo apsibrėžusios reikalavimus ir atsakomybes, kas nevykdė ir pažeidė LR teisės aktus. Tiek reklamos davėjai tiek ir nuomonės formuotojai už reikalavimus neatitinkančios reklamos skelbimą gali būti baudžiami administracine tvarka.
Plačiau apie reklamos žymėjimą skaitykite: http://www.vvtat.lt/doclib/agrfohqpahi4j42rsxvzzk5dvuzwrucr

__________________

Jei turite klausimų susijusių su intelektine nuosavybe kreipkitės į LAWCORPUS el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

© LAWCORPUS

Scroll to Top