Kas atsakingas už bankroto bylos iškėlimą laiku: valdymo organai, akcininkai? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Kas atsakingas už bankroto bylos iškėlimą laiku: valdymo organai, akcininkai?

Kas atsakingas už bankroto bylos iškėlimą laiku: valdymo organai, akcininkai?

2021 01 19

Praktikoje kreditoriai inicijuodami bankroto bylą nemokiai bendrovei neretai reikalauja ne tik vadovo, bet ir akcininkų atsakomybės, kad jie neatliko savo pareigų laiku iškelti bankroto bylą. Kokia yra praktika šiuo klausimu, kas atsakingas už bankroto bylos iškėlimą laiku: valdymo organai, akcininkai?

Vadovaujantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau- JANĮ) 5 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens vadovas turi pareigą inicijuoti juridinio asmens nemokumo procesą, juridiniam asmeniui tapus nemokiu. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą nustatyta todėl, kad vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) bendrovės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla bendrovės nemokumo grėsmė.

Paminėtina, kad JANĮ nėra įtvirtinta akcininko (bendrovės dalyvio) pareiga kreiptis su pareiškimu į teismą, jeigu nustatomas bendrovės nemokumas. Tokia akcininko pareiga nenustatyta ir LR akcinių bendrovių įstatyme. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tokia akcininko pareiga galėtų būti konstatuota tik tuomet, jei būtų nustatytos aplinkybės, kad bendrovės vadovas faktiškai nevadovauja bendrovei, o jo funkcijas (pvz., sutarčių sudarymą, buhalterinių ataskaitų tvirtinimą ir pan.) faktiškai vykdo akcininkas ar akcininkai.

Aptarta kasacinio teismo praktika ir teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą ir iš to kylantys padariniai visų pirma tenka juridinio asmens vadovui, o kai pagal atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantį įstatymą juridinis asmuo vienasmenio valdymo organo neturi, – kitam asmeniui, pagal kompetenciją turinčiam teisę kreiptis dėl nemokumo proceso. Remiantis JANĮ 13 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens vadovas privalo atlyginti ir žalą, kuri atsirado dėl JANĮ nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

___________________

Šaltinis: lat.lt

© LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top