Į ką atkreipti dėmesį derantis dėl nuomos sutarties sąlygų? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Į ką atkreipti dėmesį derantis dėl nuomos sutarties sąlygų?

Į ką atkreipti dėmesį derantis dėl nuomos sutarties sąlygų?

2020 10 01

Besikartojantys COVID-19 protrūkiai ir pamokos įgytos su pirmąja pandemijos banga privertė nuomininkus atidžiau skaityti komercinių nuomos sutarčių įsipareigojimus. Dažniausia nuomininkai klysta manydami, kad jie bus automatiškai atleidžiami nuo teisinių įsipareigojimų pagal nuomos sutartį, vykdymo, jei sutartyje numatyta nenugalimos jėgos aplinkybės sąlyga. Klaidinga tikėtis, kad tai bus pateisinama priežastimi nemokėti, pavyzdžiui, nuomos mokesčio, kai veikla bus apribota valdžios sprendimu dėl karantino ar ekstremaliosios situacijos įvedimo. Kadangi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnio 1 dalis aiškiai nurodo, o teismų praktika šiuo klausimu taip pat vieninga, kad jei kita šalis neturi reikiamų finansinių išteklių prievolei įvykdyti, ji nėra laikoma force majeure aplinkybe.
Teisminis procesas, kaip ginčų tarp šalių sprendimo forma, visuomet turėtų būti naudojamas kaip paskutinė priemonė, todėl siūlome susitarti su nuomotoju svarbiausias sąlygas nuomos sutartyje ir išspręsti visus klausimus taikiu būdu. Derantis dėl nuomos sutarties sąlygų siūlome su nuomininku apsitarti šiuos klausimus ir įtraukti į sutartį:

– numatyti sąlygą, kad sutartis gali būti pakeista dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių, kai pasikeičia pusiausvyra tarp šalių (nurodant aplinkybes);

– nustatyti lankstesnį nuomos mokesčio peržiūrėjimą (apibrėžiant mokesčio sumažinimo priežastis), nuomos mokesčio sustabdymą ir mokėjimų atidėjimą pagal nustatytą grafiką, tuo atveju, kai vyriausybė apriboja ūkinę-komercinę veiklą ir nuomininkas jaučia finansinį poveikį;

– apsibrėžti galimybę ne teismo keliu nutraukti sutartį anksčiau laiko (nes pandemijos metu teismai taip pat apriboja savo darbą, o teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei pati pandemija);

– ir kita.

Profesionaliai paruošta ir nuomininko lūkesčius atitinkanti nuomos sutartis, gali išspręsti daugelį klausimų, padėti sumažinti rizikas iki minimumo. Jei abejojate ar nuomos sutartyje yra tinkamai apgintos jūsų teisės, LAWCORPUS teisininkai gali atlikti teisinį nuomos sutarties įvertinimą ir kvalifikuotai patarti.

_______________

© LAWCORPUS

LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkai konsultuoja ir dalyvauja visuose paveldėjimo plano ir dokumentų sudarymo etapuose. Jei turite klausimų kreipkitės el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top