Darbuotojas ir vėl nori ilgojo savaitgalio: kada neprivalote tenkinti šių prašymų - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Darbuotojas ir vėl nori ilgojo savaitgalio: kada neprivalote tenkinti šių prašymų

Darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio papildomo laisvadienio, tačiau darbdavys jį privalo suteikti ne visais atvejais. Nors iniciatyvos teisė dėl laisvos dienos suteikimo priklauso darbuotojui, visgi, laisvadienio suteikimas konkrečią dieną yra šalių susitarimo klausimas. Žinoma, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato tam tikras išimtis, kurios priklauso nuo to, ar darbuotojas laisvadienio nori kaip kasmetinių atostogų, ar kaip nemokamų atostogų, ar kaip papildomų atostogų (pavyzdžiui, taip vadinamų „mamadienių“ ar „tėvadienių“). Pavyzdžiui, darbdaviui draudžiama atsisakyti suteikti nemokamas atostogas darbuotojui, auginančiam nepilnametį vaiką iki 14-os metų ar slaugančiam sergantį šeimos narį. Darbo kodeksas darbdaviui taip pat numato pareigą rūpintis darbuotojų šeiminių interesų užtikrinimu, todėl darbuotojui prašant suteikti papildomą ar kelias papildomas laisvas dienas tam, kad darbuotojas galėtų praleisti laiką su šeima ar užtikrinti šeimos interesus, darbdavys turėtų rimtai apsvarstyti tokį prašymą ir nesant kliūčių suteikti laisvas dienas.

Visgi, jeigu dėl darbuotojo laisvadienio nukentėtų darbdavio interesai (pavyzdžiui, didelė dalis darbuotojų atostogauja, nėra galimybės pakeisti darbuotojo kitu, kai darbo funkcijų nepertraukiamumas yra svarbus, sustotų esminiai ar įmonės veiklai būtini darbai ir kt.), o darbuotojo laisvadieniui nėra rimtų priežasčių, darbdavys turi teisę atsisakyti suteikti laisvą dieną. Visais atvejais darbdavio atsisakymas suteikti laisvadienį turi būti pagrįstas ir motyvuotas.

Darbo kodeksas numato, jog už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę darbovietėje. Todėl jeigu darbuotojas prašo laisvos dienos kaip kasmetinių atostogų ir konkreti diena nepatenka į suplanuotas darbuotojo kasmetines atostogas, darbdavys taip pat turi teisę atsisakyti suteikti laisvą dieną. Tikslu išvengti galimų nesutarimų, įmonėje turėtų būti patvirtinta atostogų ir papildomų laisvų dienų suteikimo tvarka (ar ji integruota į kitus vidinius dokumentus), kurioje būtų aiškiai aprašyta, prieš kiek laiko darbuotojas turėtų pateikti prašymą dėl laisvos dienos suteikimo, kokios yra objektyvios priežastys darbdaviui atsisakyti suteikti atostogas ir kita svarbi informacija.

Nors minėtos situacijos ir nėra vertos teisminio ginčo, bet vis tik ši situacija darbo santykių šalims gali būti nemaloni dėl jos neaiškumo. Todėl, kaip ir minėta, labai svarbu darbdaviui apsibrėžti kriterijus, kuriems esant darbuotojas gali pasiimti laisvadienius, nurodyti kreipimosi terminus dėl laisvadienių suteikimo, sąlygas kada darbdavys gali nesuteikti laisvadienių, periodiškumą ir pan. Kadangi visais atvejais darbdavio pareiga yra įrodyti priežasties svarbą nesuteikti laisvadienio, tad darbdavio lokaliniuose teisės aktuose turėtų būti aiškiai nurodytos situacijos kada galima imti laisvadienį, kada negalima, tuomet darbdavys išvengia ginčų: ar yra objektyvi priežastis darbuotojo laisvadieniui ar nėra. Ginčai tarp darbo santykių šalių dėl to ir susiklosto, kad nėra aiškumo, o iš neaiškumo kyla nepagrįstų lūkesčių. Būtent aiškumas minimizuoja rizikas kilti nesutarimams.

Darbdaviui nemotyvuojant atsisakymo darbuotojui suteikti atostogas ar laisvas dienas ar darbuotojui manant, jog darbdavio motyvai nėra pagrįsti, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti kilusį ginčą. Praktikoje pasitaiko, kai darbuotojai kreipiasi į darbo ginčų komisiją (ar vėliau ir teismą) dėl nesuteiktų kasmetinių atostogų, nemokamų atostogų, bet gana retai kreipiasi dėl nesuteikto vienos dienos laisvadienio ar papildomos dienos. Tai gali būti dėl to, jog visgi praktikoje darbdaviai retai atsisako suteikti darbuotojui vieną papildomą laisvadienį arba darbdavys su darbuotoju suderina kitą darbuotojui priimtiną laisvą dieną.

Susisiekite su mumis el.paštu info@lawcorpus.lt .
www.lawcorpus.lt

Šaltinis: Vz.lt
https://www.vz.lt/verslo-valdymas/2022/10/27/darbuotojas-ir-vel-nori-ilgojo-savaitgalio-kada-neprivalote-tenkinti-siu-prasymu#ixzz7sFrPXQjr

Atgal į Naujienas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Scroll to Top