Ar vekselis pasirašytas ne vekselio davėjo parašu, bet jo parašo faksimile, turi teisinę galią? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Ar vekselis pasirašytas ne vekselio davėjo parašu, bet jo parašo faksimile, turi teisinę galią?

Ar vekselis pasirašytas ne vekselio davėjo parašu, bet jo parašo faksimile, turi teisinę galią?

2021 03 24

Jau tapo įprasta, kad vis dažniau dedame parašą ant dokumentų be rašymo priemonės. Viena tokių galimybių pasirašyti yra parašo faksimilė – tiksli originalaus parašo kopija antspaudo pavidalu. Tačiau, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad faksimilinis parašas ant tam tikrų dokumentų neturi juridinės galios. Vienas tokių – vekselis.

Pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ ) 2 straipsnio 1 dalį vekselis yra vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. O vekselyje įtvirtinta reikalavimo teisė yra įgyvendinama ne ginčo tvarka – vekselio turėtojui kreipiantis į notarą, notarui išduodant vykdomąjį įrašą (ĮPVĮ 81 straipsnio 2 dalis). Notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius yra vykdomieji dokumentai (CPK 587 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vekselis dėl nurodytų savo, kaip vertybinio popieriaus, savybių yra itin patogus ir palankus kreditoriui reikalavimo teisės įgyvendinimo būdas, o tai lemia, kad vekselio patikimumui civiliniuose santykiuose užtikrinti ir su vekseliu sietinoms asmenų teisėms apsaugoti ĮPVĮ nustatyti griežti vekselio formalumo reikalavimai dėl vekselio išdavimo bei iš jo kylančių reikalavimo teisių įgyvendinimo tvarkos ir šių reikalavimų nesilaikymo teisiniai padariniai.

ĮPVĮ 3 ir 77 straipsniuose išvardyti privalomi vekselio (įsakomojo ir paprastojo) rekvizitai, būtini sudarant vekselį, kad jis įgytų vekselio teisinę galią, o Vekselių naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 10 punkte nustatytas imperatyvus draudimas vietoj parašų naudoti faksimiles išrašant vekselius. Tik tinkamai išrašytas ir visus rekvizitus turintis vekselis turi vekselio galią, o nesant nors vieno iš ĮPVĮ 3 ar 77 straipsnyje išvardytų rekvizitų, vekselis neturi vekselio galios, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis. Todėl vadovaujantis šiomis nuostatomis, ne faksimilė, o tik vekselio davėjo parašas gali būti kvalifikuojamas kaip įstatyme nurodytas būtinas vekselio rekvizitas, o vekselio davėjo parašo, atlikto ranka ar kitu pagal Taisykles priimtinu būdu, nebuvimas atitinka vekselio rekvizitų trūkumo požymius. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vien tik faksimilės – tikslios parašo kopijos – panaudojimas išrašant vekselį pats savaime visais atvejais yra traktuojamas kaip pakankamas pagrindas konstatuoti, jog išrašytas vekselis neturi vekselio galios.

Skirtingai nei sudarius sutartį, kai, vienai jos šaliai nevykdant savo prievolės, kita šalis, siekdama priverstinio prievolės vykdymo, turi su atitinkamu reikalavimu kreiptis į teismą, vekselyje įtvirtinta reikalavimo teisė yra įgyvendinama ne ginčo tvarka – vekselio turėtojui kreipiantis į notarą, šis išduoda vykdomąjį įrašą. Dėl to tiek vekselio davėjas, tiek vekselio gavėjas, siekdami išvengti esminių vekselio trūkumų, dalyvaudami teisiniuose santykiuose, susijusiuose su vekselio išdavimu, turi veikti apdairiai ir rūpestingai, užtikrindami, kad išduotas vekselis atitiks įstatymo reikalavimus, lemiančius vekselio galiojimą, įskaitant vekselio pasirašymą jo davėjo parašu, o ne faksimile. Atkreiptinas dėmesys, kad pripažinus vekselį neturinčiu vekselio galios, jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas šis dokumentas, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą.

______________

Šaltinis: LAT


© LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 37 788243.

Scroll to Top