Ar trečiajam asmeniui atsiskaičius su bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriais, bankrutuojančiojo prievolės prieš kreditorius laikytinos pasibaigusiomis ir yra pagrindas nutraukti bankroto bylą? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Ar trečiajam asmeniui atsiskaičius su bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriais, bankrutuojančiojo prievolės prieš kreditorius laikytinos pasibaigusiomis ir yra pagrindas nutraukti bankroto bylą?

Ar trečiajam asmeniui atsiskaičius su bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriais, bankrutuojančiojo prievolės prieš kreditorius laikytinos pasibaigusiomis ir yra pagrindas nutraukti bankroto bylą?

2021 03 10

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.50 straipsnio 1 dalį, prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Toks prievolės įvykdymas laikomas tinkamu skolininko prievolės kreditoriui įvykdymu, jeigu kreditorius sutinka su tokiu prievolės įvykdymu. Todėl bankrutuojančio juridinio asmens prievolės kreditoriams gali pasibaigti jas įvykdžius pačiam juridiniam asmeniui ar trečiajam asmeniui už bankrutuojantį juridinį asmenį. Pažymėtina, kad su kreditoriais atsiskaitęs tretysis asmuo nebūtinai turi būti susijęs (pvz., kaip akcininkas ar valdymo organo narys) su bankrutuojančiu juridiniu asmeniu. Šioje situacijoje teisiškai reikšmingas tik faktas ar yra pagrindas nutraukti bankroto bylą t. y. ar trečiajam asmeniui atsiskaičius su bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriais (remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 78 str. 1 d. 2 p.), šio juridinio asmens prievolės kreditoriams pasibaigė, ar įvyko tik kreditoriaus pasikeitimas prievolės atžvilgiu. Pagal CK 6.50 straipsnio 3 dalį trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku, t. y. įvyksta prievolės asmenų pasikeitimas. Taigi, trečiajam asmeniui atsiskaičius su bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriais šio juridinio asmens prievolės kreditoriams savaime nelaikytinos pasibaigusiomis. Tik trečiajam asmeniui neišreiškus valios būti įtrauktam į kreditorių sąrašą, bankrutuojančio juridinio asmens prievolės kreditoriams pasibaigia. Tokiu atveju reikštų, kad atsiskaitęs su visais kreditoriais (tame tarpe ir nemokumo administratoriumi), t. y. nebeturintis finansinių įsipareigojimų, juridinis asmuo tampa mokus, todėl bankroto procedūros jam nebegali būti vykdomos.

_______________

Pateikta nuomonė yra sąlyginė, nes gali priklausyti nuo kitų faktinių aplinkybių buvimo/nebuvimo, pvz., bankroto proceso administravimo išlaidų nesumokėjimo, kreditorių prieštaravimų ir kt.

© LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 37 788243 .

Scroll to Top