Ar laiku neatsiskaičius su atleidžiamu darbuotoju darbdavys visada turi mokėti netesybas? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Ar laiku neatsiskaičius su atleidžiamu darbuotoju darbdavys visada turi mokėti netesybas?

Ar laiku neatsiskaičius su atleidžiamu darbuotoju darbdavys visada turi mokėti netesybas?

2020 06 11

Lietuvoje įvedus karantiną dėl COVID-19 epidemijos, daugelis darbdavių susidūrė su būtinybe atleisti dalį darbuotojų iš darbo siekiant užtikrinti verslo tęstinumą ir jo veiklos optimizavimą. Neretai darbdaviui atsiskaitant su atleidžiamu darbuotoju kyla teisiniai ginčai dėl atsiskaitymo sąlygų ir tvarkos. Įstatymas numato, jog darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip (DK 146 str. 2 d.). Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių (DK 147 str. 2 d.). Ar tokia kompensacija turi būti mokama ir tuo atveju, kai darbdavys uždelsia atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju dėl paties darbuotojo darbo sutartyje nustatytų pareigų nevykdymo (pavyzdžiui, darbuotojo neatvykimo į darbo vietą, kad su juo būtų darbo sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityta)? Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog DK 147 straipsnio 2 dalis nustato kompensuojamąjį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama. Atitinkamai, tuo atveju, jei darbdavys pavėluoja atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju dėl darbuotojo kaltės, ar iš dalies dėl jo kaltės, darbdavio mokėtinos netesybos mažintinos proporcingai darbuotojo kaltiems veiksmams, dėl kurių darbdavys negalėjo su darbuotoju laiku atsiskaityti. Taigi, kiekvienu atveju atleidžiant darbuotoją, tinkamai vykdykite darbdavio pareigą atsiskaityti su darbuotoju, o jei uždelsiama atsiskaityti dėl darbuotojo kaltės, atminkite, jog už uždelstą atsiskaityti laiką darbuotojui jokia kompensacija nepriklauso.

_________________________________________

Straipsnį parengė teisininkas Mindaugas Šveiteris. © LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top