Ar darbdavys visada turi pareigą mokėti darbuotojui kompensaciją už nekonkuravimą ir kokios kompensacijos nemokėjimo pasekmės? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Ar darbdavys visada turi pareigą mokėti darbuotojui kompensaciją už nekonkuravimą ir kokios kompensacijos nemokėjimo pasekmės?

Ar darbdavys visada turi pareigą mokėti darbuotojui kompensaciją už nekonkuravimą ir kokios kompensacijos nemokėjimo pasekmės?

2020 12 08

Įstatymų leidėjas darbdavio pareigą mokėti kompensaciją darbuotojui už nekonkuravimą įtvirtino imperatyviai teisės aktuose. Kadangi darbdavys yra laikomas stipresniąja darbo teisinių santykių šalimi ir nekonkuravimo susitarimai visuomet sudaromi darbdavio iniciatyva ir jo naudai, todėl darbdaviui, siekiančiam riboti darbuotojo konstitucines teises, tenka pareiga teisingai atlyginti darbuotojui už jo teisių ribojimą. Atsižvelgiant į tai, kad darbdavio pareiga mokėti kompensaciją už nekonkuravimą yra ribojama laiko atžvilgiu, tai lemia, kad darbuotojo nekonkuravimo pareigos laikymasis ir darbdavio kompensacija yra neatsiejamai susiję ir negali egzistuoti vienas be kito. Tai reiškia, kad nekonkuravimo laikotarpiu darbdaviui nepradėjus mokėti nekonkuravimo kompensacijos, darbuotojui nekonkuravimo susitarimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant kompensacijų už nekonkuravimą mokėjimą nėra svarbu ar nekonkuravimo susitarimas buvo pasirašytas iki naujojo LR darbo kodekso įsigaliojimo (iki 2017 liepos 1 d.) ar po, kadangi nekonkuravimo susitarimo atlygintinumo kontekste teisinis reglamentavimas iš esmės liko nepakitęs – nekonkuravimo susitarimas turi būti atlygintinis, o jo nemokėjimas lemia jo negaliojimą.

________________

© LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top