Ar atskiras komercinės paskirties patalpas daugiabutyje turintis juridinis asmuo atsijungęs nuo centrinio šildymo ir karšto vandens sistemos, privalo mokėti už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpose, kuriomis nesinaudoja? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Ar atskiras komercinės paskirties patalpas daugiabutyje turintis juridinis asmuo atsijungęs nuo centrinio šildymo ir karšto vandens sistemos, privalo mokėti už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpose, kuriomis nesinaudoja?

Ar atskiras komercinės paskirties patalpas daugiabutyje turintis juridinis asmuo, atsijungęs nuo centrinio šildymo ir karšto vandens sistemos, privalo mokėti už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpose, kuriomis nesinaudoja?

2020 10 22

Daugiabučio namo butų savininkai turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo atžvilgiu. Kaip vartotojas, abonentas turi sumokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams. Kartu jis yra šilumos kiekio vartotojas ir kita prasme – kaip turto savininkas. Todėl nepaisant pasirinkto priklausančių patalpų šildymo būdo, pareiga mokėti už šilumą bendrosioms reikmėms išlieka, nes bendrojo naudojimo objektų šildymas apima ne tik laiptinių, bet ir namo pagrindinių konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir kitų bendrojo naudojimo objektų šildymą.

Naudojimosi ar nesinaudojimo bendru turtu aplinkybė nepakeičia turto savininko statuso ir neatleidžia jo nuo išlaidų daikto išlaikymui, todėl aplinkybės, kad patalpų savininkas turi, pavyzdžiui, atskirą įėjimą į patalpas, neturi rūsio ir kt., nedaro įtakos patalpų savininko kaip namo bendraturčio pareigai (kuri kyla iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82-4.83 str.) savo daliai apmokėti išlaidas bendrojo naudojimo patalpoms išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, tarp jų – ir mokesčius už bendrojo naudojimo patalpoms šildyti sunaudotą šilumos energiją.

Remiantis Kasacinio teismo išvada: asmens, kurio nuosavybės teise priklausančios patalpos, esančios daugiabučiame name, yra atjungtos nuo centralizuoto šilumos tiekimo, pareiga mokėti už šildymą, sunaudotą namo bendrosioms reikmėms, kyla esant dviem sąlygoms: 1) kai tokiam asmeniui bendrosios nuosavybės teise su kitais bendraturčiais priklauso ir namo bendrojo naudojimo patalpos; 2) šilumos tiekėjo centralizuotai tiekiama šilumos energija yra vartojama bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

Apmokėjimas už bendrojo naudojimo patalpų šildymą yra netaikomas patalpų savininkams, kai šildymas yra nutrauktas (daugumos turto savininkų sutikimu) bendrojo naudojimo, o ne asmeninėse savininko naudojamose patalpose.

.

Šaltinis: nuoroda į aktualią bylą

________________

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

Scroll to Top