2021 m. 1-ojo pusmečio pamokos verslui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

2021 m. 1-ojo pusmečio pamokos verslui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

2021 m. 1-ojo pusmečio pamokos verslui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

2021 07 14

COVID-19 kontekste suintensyvėjęs sukčiavimas ir tam tikrų finansų įstaigų bandymas pasinaudoti palankiu teisiniu reguliavimu Lietuvoje, lemia aktyvų Lietuvos banko priežiūros vaidmenį. Finansų rinkos dalyvių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams priežiūrą atlieka Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba (toliau – Priežiūros tarnyba).

Finansų rinkoje veikiančios įstaigos yra įpareigotos įgyvendinti bendrųjų ir specialiųjų teisės aktų reikalavimus pagal joms tenkančias veiklos sritis. Visas šių įstaigų teikiamas finansines paslaugas galima sugrupuoti į keturis segmentus:

1) Kredito įstaigas;

2) Mokėjimo įstaigas;

3) Elektroninių pinigų įstaigas;

4) Kitus finansų rinkos dalyvius.

Tuo tarpu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFP įstatymas) reikalavimai yra taikomi praktiškai visų segmentų finansų įstaigoms ir būtent čia Priežiūros tarnyba siekia didinti rinkos brandą. To pasėkoje augantis dėmesys prevencijai yra orientuotas į pagalbą finansų įstaigoms bei nepakantumą pinigų plovimo reiškiniui. Lietuvos banko ambicingas tikslas tapti regioniniu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų centru įveda ir griežtesnę priežiūrą rinkos dalyviams. Suaktyvėjusią priežiūrą iliustruoja 2020 metų statistika: 11 inspektavimų ir tyrimų; 6 dokumentų analizės; 7 sektorinės analizės; 6 poveikio priemonės.

Per pastaruosius metus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus Lietuvos bankas pritaikė 6 poveikio priemones. Tarp jų piniginės baudos, kurių bendra suma sudaro beveik 630 000 EUR, atšaukta 1 įstaigos licencija. Atkreipiame dėmesį, kad Priežiūros tarnybos kontrolė 2021 m. vis griežtėja ir piniginės baudos didėja. Jau šiais metais atlikti tyrimai ir pritaikytos poveikio priemonės pasitarnauja kitiems verslo subjektams kaip naudingos pamokos.

UAB „Finolita Unio“ pamokos. Lietuvos bankas, po 2020 m. rudenį pradėto tyrimo, už šiurkščius PPTFP įstatymo pažeidimus atšaukė UAB „Finolita Unio“ veiklos licenciją, kas reiškia vieną griežčiausių poveikio priemonių pritaikymą. Iš kitos pusės šis atvejis buvo viena iš paskatų atlikti finansų rinkos dalyvių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo analizę, kuri pateikia daug naudingų pastabų šiuo metu veikiantiems finansų rinkos dalyviams. Dalinamės gerosios ir netinkamos praktikos pavyzdžiais.

pav. 1 Lietuvos banko informacija.

pav. 1 Lietuvos banko informacija

UAB „Globalnetint“ pamokos. Praėjusią savaitę Lietuvos bankas paskyrė 350 000 EUR baudą ir sustabdė UAB „Globalnetint“ veiklą, kuomet Priežiūros tarnyba nustatė eilę PPTFP įstatymo ir Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo pažeidimų. Remiantis PPTFP įstatymo 22 str., finansų įstaigos privalo paskirti vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą. Dėmesį patraukia faktas, kad iš 33 įmonės darbuotojų 9 iš jų buvo atitikties pareigūnai.

Taigi, šis pavyzdys parodo, kad formalus atitikties pareigūnų įdarbinimas neužtikrina verslo subjekto atitikties PPTFP įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams. Todėl visos finansų įstaigos turėtų atsižvelgti ne tik į įdarbinimo faktą, o ir toliau pateiktus aspektus:

1) Imkitės tinkamų priemonių, kad jūsų įmonės atitikties pareigūnai turėtų kvalifikacijos ir žinių apie Lietuvos teisinį reglamentavimą.

2) Atlikite nuolatines mokymo programas, kad padėtumėte darbuotojams atpažinti operacijas, kurios gali būti susijusios su PPTFP įstatymo pažeidimais.

3) Užtikrinkite, kad įmonės dokumentai ir procedūros atitiktų jurisdikcijos, kurioje veikia įmonė, teisės aktus.

Apibendrinimas. Lietuvos bankas siekdamas brandesnio finansų įstaigų veikimo pinigų plovimo prevencijos srityje toliau užims „nulinės tolerancijos“ požiūrį į teisės aktų nesilaikymą. Advokatų profesinė bendrija LAWCORPUS VENSLAUSKAS yra pasiryžusi atstovauti Jūsų interesu Priežiūros tarnybos inspektavimo ir tyrimo atvejais. Dėl daugiau informacijas kviečiame kreiptis į advokatų profesinę bendriją LAWCORPUS VENSLAUSKAS, kuri teikia teisines konsultacijas finansinių paslaugų srityje.

____________________________

© LAWCORPUS, Advokatų profesinės bendrijos ekspertas, teisininkas Tomas Pilkis

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 37 788243.

Scroll to Top