Kelių eismo taisyklių taikymas privačiose juridinių asmenų teritorijose. Ką svarbu žinoti verslui? - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Kelių eismo taisyklių taikymas privačiose juridinių asmenų teritorijose. Ką svarbu žinoti verslui?

Kelių eismo taisyklių taikymas privačiose juridinių asmenų teritorijose. Ką svarbu žinoti verslui?


2021 03 04

Daugelis juridinių asmenų turi privačias teritorijas, kurias naudoja ūkinėje-komercinėje veikloje: transporto judėjimui ir stovėjimui, sandėliavimui (pakrovimui-iškrovimui) ir kt. Gali būti atvejų, kai privačioje teritorijoje yra specializuoto transporto-technikos, kurie dėl savo specifiškumo turi ribotą matomumą ar jo išvis neturi, teritorijoje yra kitų objektų trukdančių matomumui ir pan., dėl ko eismas gali tapti apsunkintu ir nesaugiu. Tuomet iškyla Kelių eismo taisyklių (toliau- KET) taikymo ir darbuotojų bei kitų asmenų saugumo užtikrinimo privačioje teritorijoje klausimai. Ką tokiose situacijose privalo užtikrinti darbdavys?

KET nedraudžia konkretiems eismo dalyviams konkrečioje situacijoje susitarti, kaip vyks eismas privačioje teritorijoje, ypatingai tokiais atvejais, kai nėra galimybių pastatyti kelio ženklų (pvz., kai jie trukdo teritorijoje judėti spec. technikai ir pan.), yra prastas matomumas teritorijoje ir iš darbo technikos, ar jo visai nėra ir pan. Nustatyti transporto judėjimo taisykles privačioje teritorijoje, kai važiavimo tvarka KET neaptarta ar ji nepritaikoma konkrečioje situacijoje, yra svarbu, siekiant apsaugoti juridinio asmens darbuotojus, klientus ir kitus trečiuosius asmenis. Darbdavys turi pareigą, pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 str. 2 dalį ir 20 str. 2 dalį, užtikrinti saugią darbo vietą ir parengti vidinius norminius teisės aktus, kurie užtikrintų saugų darbą.

Apžvelkime kelis pagrindinius aspektus į ką verslas turėtų atkreipti dėmesį organizuojant eismą privačioje teritorijoje. Pirma, darbdavys turi parengti lokalinius teisės aktus darbuotojams (pvz., instrukcijas transporto/technikos vairuotojams), kuriuose numatyti, kokių taisyklių turi laikytis darbuotojas atlikdamas krovos, transporto valdymo ir kt., darbus bendrovės teritorijoje. Antra, darbdavys turi paruošti klientams ir jų darbuotojams, agentams, atstovams ir jų pasitelktiems tretiesiems asmenims instrukcijas (teritorijos vidaus taisykles, judėjimo teritorijoje schemas, atmintines vairuotojams ir pan.). Tokios instrukcijos gali būti kaip priedai prie pvz., Paslaugų teikimo sutarčių su klientais. Esant tokiems dvišaliams pasirašytiems susitarimams tarp privačios teritorijos savininko/valdytojo ir teritorijos naudotojų (klientų ir kt.), pastariesiems atsiranda pareiga užtikrinti, kad kliento darbuotojai ir kiti jo pasitelkti asmenys laikytųsi tokių instrukcijų ir prisiimtų atsakomybę už tinkamą savo darbuotojų, atstovų, subrangovų ir samdomų vairuotojų instruktavimą apie darbų saugos privačioje teritorijoje reikalavimus supažindinimą su instrukcijomis ir už bet kokius padarytus pažeidimus.

Apibendrinant, pažymėtina, kad jei privačioje teritorijoje nėra galimybės vadovautis pilna apimtimi KET taisyklėmis ar tik dalinai, juridinis asmuo turėtų raštiškai nustatyti kitas transporto priemonių judėjimo privačioje teritorijoje taisykles, supažindinti pasirašytinai su jomis darbuotojus, klientus ir kitus trečiuosius asmenis. Tik tokiu atveju, privačios teritorijos savininkui/valdytojui ir jo darbuotojams galėtų būti netaikomas KET ir jie galėtų būti atleisti nuo atsakomybės dėl įvykusio eismo įvykio teritorijoje, jei buvo vadovautasi lokaliniais teisės aktais (saugančiais darbuotojų sveikatą ir gyvybę) su kuriais buvo supažindintos visos eismo įvykio šalys.

________________________

© LAWCORPUS

Jei turite klausimų, susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 656 77724.

Scroll to Top