Ar valstybės institucijos turi prisidėti prie statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo kompensavimo statinio savininkui?

Visais atvejais statyba, vykdoma (įvykdyta) pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, yra neteisėta, o pastatytas statinys laikomas neteisėtai pastatytu statiniu, todėl tai sukelia civilinius ir kitus teisinius padarinius. Kas už tai turi prisiimti atsakomybę? Ar tik statinio savininkas ar ir valstybės institucijos?